Polska Federacja Kickboxingu to projekt sportowy, którego misją jest rozwój tej dyscypliny w Polsce, promocja sportu oraz unifikowanie działań organizacji kickboxingu i podobnych sztuk oraz sportów walki, które współpracują z PFKB. Polska Federacja Kickboxingu współpracuje z krajowymi, międzynarodowymi, europejskimi i światowymi organizacjami kickboxingu, dzięki czemu może tworzyć przedsięwzięcie sportowe na międzynarodowym poziomie. Z tej współpracy w prosty sposób wynika fakt, że PFKB reprezentuje w Polsce kilka dużych organizacji o szerokim międzynarodowym charakterze. PFKB jest autorskim projektem Stowarzyszenia Runda Zero Promotion KRS 0000366085 i działa na podstawie 10.1 punkt 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

 

ZASADY DZIAŁANIA PFKB 

1… PFKB zrzesza kluby i organizacje kickboxingu oraz podobnych sztuk walki.

2… Celem działania PFKB jest rozwój kickboxingu oraz organizacji i klubów członkowskich PFKB.

3… PFKB przykłada starań do unifikowania działań klubów i organizacji członkowskich.

4… PFKB tworzy wspólną Kadrę Polski z najlepszych zawodników organizacji i federacji członkowskich.

5… PFKB organizuje wyjazdy sportowe i szkolenia zawodników, instruktorów oraz działaczy sportowych jak: kursy instruktorskie, szkolenia sędziowskie, seminaria sportowe, zgrupowania sportowe, szkolenia wizerunkowe oraz marketingowe.

6… PFKB nie ingeruje w zasady działania federacji członkowskich.

7… PFKB obejmuje patronatem oraz działaniami promocyjnymi imprezy sportowe sztuk walki.

8… PFKB nie ingeruje w organizację imprez sportowych. Za poziom organizacji oraz sędziowania odpowiada Organizator.

9… Nadrzędnym celem PFKB jest promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

10… PFKB działa pod hasłem ogólnopolskiej kampanii profilaktyki społecznej Łączy Nas Sport Nie Narkotyki

 

PFKB pragnie krzewić idee rozwoju osobowego, które ściśle wiążą się z ideą sztuk walki. W związku z tym angażuje się także społecznie, współpracując z kampanią profilaktyczną "Łączy Nas Sport Nie Narkotyki". Kampania podczas ostatniej dekady została objęta licznymi patronatami i umowami partnerskimi, międzyinnymi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS Zakopane, Wojewody Mazowieckiego, jednostek samorządowych i innych.

 logo