Wszystkie działania Polskiej Federacji Kickboxingu opierają się o ideę samodoskonalenia się i rozwoju osobowego poprzez sport i uprawianie sztuk walki. Chcemy, aby związani z nami zawodnicy przełamywali własne słabości wytrwałością, pracowitością, mądrością i siłą woli a nie sztucznym wspomaganiem swojego organizmu. Uważamy, że wynik sportowy osiągnięty w ten sposób jest sprzeczny ze wszelkimi ideami sportu i sztuk walki, które towarzyszyły ludziom od tysięcy lat i prowadzą do zniszczenia, nie do wzmocnienia ludzkiego charakteru. Najważniejsza jest dla nas idea olimpijska, zasady fair play i kontrola antydopingowa, której zobowiązują się poddać wszyscy zawodnicy Kadry Polski Federacji.

ANTYDOPIMG