W Polskiej Federacji Kickboxingu możliwe jest otrzymanie Czarnych Pasów:

  • Mistrzowskich - po zdaniu egzaminu weryfikującego umiejętności 
  • Honorowych - nadanych za zasługi dla życia Federacji
  • Instruktorskich - nadanych za osiągnięcia trenerskie

 

W TRAKCIE TWORZENIA