PROTESTY

 

Do Komisji sędziowskiej należy również:

W uzasadnionych przypadkach rozwiązywanie kwestii spornych dotyczących werdyktów sędziowskich.

Zastosowanie: Trener, którego to zawodnik otrzymał niesłuszny werdykt zgłasza swój protest do organizatora zawodów. Organizator zawodów zgłasza tą kwestię podczas zawodów Sędziemu głównemu lub przewodniczącemu komisji sędziowskiej albo ich zastępcom. Sędziowie po wysłuchaniu protestu rozstrzygają zasadności i zastosowanie protestu oraz wydają opinię ustosunkowując się do formy protestu. Protest można złożyć wyłącznie w dniu zawodów. W następnych dniach po zawodach protest uważa się za bezzasadny z przyczyn formalnych gdyż nie można wysłuchać żadnej, że stron. Odpowiedzi na protest udziela się w trybie administracyjnym w termonie 21 dni. Koszt złożenia protestu 200zł.

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA PFKB

 

 

adres : http://pfkb.pl/index.php/sedziowie/komisja-sedziowska